Vill du ha en solsemesterpavintern?… Dåärdettafördig

Vill du ha en solsemesterpavintern?… Dåärdettafördig

Du förestallerdigattsommarenaldrig tar slut ?

 

 

 

Vinternkommerochdetärdagsattta av sigkappan. Eller inte…kanskeärdetdagsattpackaresväskanochletaeftersolenvart den an är. Ettglas vin framför de bästastränderna med enbehagligtemperatur, spela sport i den friskaluften, njutaav god tapas pa enterass, promenerabredvidhaveteller ta ett bad imedelhavet.

 

FrånAlicantesurgervier de bästahotellenochlägenheternapäsödra Costa Blanca, perfektplaceradför dig såattdu intemissarnågotochettprissompassardinabehov.

 

Manga företagerbjuder dig enpresentkupongsomär 5€ per bokning. Alla bokningarsomgörsmellan 1 september 2018 och 31 mars 2019 får en sådankupong.  ( Dubehöverbaraskriva ut kupongeneller ha den pådintelefon. Frånvår portal har du tillgångtillalla).

 

vale-sueco

 

*Dokumentet kan levererasutskrivenellerheltenkelt genom användamobiltelefonen. Den kommerbara vara giltligombokningengjortspåföretagetsegnahemsidainom de fastställdadatumenoch kan lösas in mottjänsterpåetableringen.

 

De hotelloch lägenheter som tar emotdessakupongerär de följande:

 

 5 EUROS GIFT VOUCHER
Hotel Montepiedra ja
Hotel La Laguna ja
Hotel Masa International ja
Lloyds Beach Club ingen
Hotel Playas de Torrevieja ja
Hotel Dña Monse ja
Aptos Marina Internacional ja
Hotel La Finca ja
Hotel Playas de Guardamar ja
Hotel Lo Monte ingen
Hotel Congra ingen
Apartamentos Shoal ja
Hotel La Zenia ingen
Apartamentos Atlas ingen
Hotel Madrid ingen
Hotel Fontana Plaza ingen
Hotel Parquemar ingen
Camping Marjal ingen

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest